REPERNE CENE GASPETROL DOO

U periodu 28.02.2020-16.03.2020. došlo je do ogromnog pada cena sirove nafte, posledično i pada cene evrodizela. Razlog je ozbiljan pad tražnje i proizvodnje zbog straha od pandemije korona virusa.

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  156,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 146,40 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 80,90 din/lit


U periodu 28.01.2020-27.02.2020. došlo je do ogromnog pada cena sirove nafte, posledično i pada cene evrodizela. Razlog je ozbiljan pad tražnje i proizvodnje zbog straha od pandemije korona virusa.

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  158,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 148,40 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 83,90 din/lit


U periodu 29.08.2019-28.01. 2020. došlo je do realtivnog mirovanja cene sirove nafte. Zbog različitih berzansko špekulativnih pomeranja, (dogovaranje proizvođačkih kvota OPEC-a, trgovinski rat USA-Kina, napada iranskih dronova na saudijska postrojenja, ubistva iranskog generala i smirivanja), cena nafte je cklično rasla i opadala. Premija sa kojima je NIS fiormirao veleprodajne cene početkom godine je jako porasla, kako bi se održala ista cena u nabavci uprkos tome što trajanje trgovinskog rata i loše prognoze za svetsku privredu, bi objektivno trebale da dovedu do pada cena. Cena Auto gasa ima posebne zakonitosti.

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  163,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 149,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 83,40 din/lit


U periodu 27.07.2019-29.08. 2019. došlo je do realtivnog mirovanja cene sirove nafte. Zbog smanjenja premija sa kojima je NIS fiormirao veleprodajne cene, cena u nabavci je nešto smanjena pa su i cene na pumpama u padu. 

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  159,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 149,60 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 73,40 din/lit


U periodu 22.06.2019-27.07. 2019. došlo je do rasta cene sirove nafte. Zbog smanjenja premija sa kojima je NIS fiormirao veleprodajne cene, cene na pumpama su stagnirale i ostale gotovo nepromenjene. Suprotan trend imale su samo cene autogasa i one su pojeftinile. Višestruke promene cena nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 27.07.2019 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  160,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 151,60 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,40 din/litU periodu 26.03.2019-21.06. 2019. došlo je prvo do pada cene sirove nafte (dramatični pad u maju i na početku juna), a onda i do oporavka cena, odnosno rasta cena na svetskom tržištu (krajem juna). Na benzinskim stanicama maloprodajne cene Evrodizela su u velikoj meri pale i sada se prati dalje kretanje. Cene benzina i autogasa, suprotno očekivanom, nisu pratile trend cena evrodizela i za posmatrani period su porasle. Višestruke promene cena NA NIŽE i na više nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 21.06.2019 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  160,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 151,60 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 79,90 din/lit


U periodu 04.03.2019-26.03. 2019. došlo je do rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih promena cena derivata na benzinskim stanicama NAVIŠE. Te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 26.03.2019 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  163,60 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 146,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 74,90 din/lit


U periodu 22.02.2019-04.03. 2019. došlo je do rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih, skoro dnevnih promena cena derivata na benzinskim stanicama NAVIŠE. Potpuno drugačijom logikom koja zavisi od uvoznih cena i konkurencije na domaćem tržišu, suprotno očekivanom, cene auto gasa su pale. Te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 04.03.2019 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  162,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 73,90 din/lit

U periodu decembar 2018-januar 2019. došlo je do pada  cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih, skoro dnevnih promena cena derivata na benzinskim stanicama NANIŽE. Te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 04.01.2019 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  158,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,40 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 78,40 din/lit


U periodu novembar-decembar 2018. došlo je do pada  cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih, skoro dnevnih promena cena derivata na benzinskim stanicama NANIŽE. Te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 10.12.2018 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  162,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 147,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 82,40 din/litU periodu septembar-oktobar 2018. zbog naglog skoka cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih, skoro dnevnih promena cena derivata na benzinskim stanicama. Te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 12.10.2018 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  169,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 158,20 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 82,90 din/lit


U periodu 20.04.2018-16.05.2018. zbog naglog skoka cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih, skoro dnevnih promena cena derivata na benzinskim stanicama. Zbog godišnjeg odmora moderatora site-a te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike.


Na dan 15.05.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  159,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 150,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 12.04.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  155,00 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 146,00 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 03.04.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,50 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,50 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 28.03.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,00 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,00 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,40 din/lit

 


Na dan 02.02.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,50 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,50 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,90 din/lit

Na dan 29.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,00 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,00 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,90 din/lit

Na dan 26.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  153,50 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,50 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,40 din/lit

Na dan 19.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  152,70 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,20 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,40 din/lit

Na dan 15.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  151,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,20 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 08.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  151,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 25.12.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 21.11.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,20 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 14.11.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:


red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 142,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit


 


Na dan 08.11.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 142,30 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 06.09.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  146,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 141,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 73,40 din/lit

Na dan 14.04.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  152,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 146,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 79,40 din/lit

Na dan 02.02.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 78,90 din/lit

Na dan 02.02.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  149,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 142,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,90 din/lit

Na dan 25.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRODIZEL  148,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 141,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,90 din/lit

Na dan 16.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRODIZEL  147,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 139,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,90 din/lit

Na dan 05.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRODIZEL  145,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 137,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,40 din/lit

Na dan 01.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRODIZEL  145,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 136,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,40 din/lit

Na dan 11.07.2016. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRODIZEL  139,30 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 133,30 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 66,40 din/lit

Na dan 18.11.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  151,87 din/lit

Na dan 03.11.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  151,84 din/lit


Na dan 01.10.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  152,52 din/lit


Na dan 25.08.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  147,00 din/lit


Na dan 22.08.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  146,00 din/lit


20.08.2014.
Na repernu cenu daje se ugovoreni popust, a dodaju ugovoreni transportni troškovi. Na dan 20.08.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  147,00 din/lit


Na dan 26.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 158,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  158,40 din/lit
4 mazut "S" 65,94 din/kg

Na dan 20.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 157,90  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  157,90 din/lit
4 mazut "S" 65,27 din/kg

Na dan 16.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,30  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,30 din/lit
4 mazut "S" 64,88 din/kg

Na dan 12.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 154,70  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  154,70 din/lit
4 mazut "S" 63,88 din/kg

Na dan 06.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,10  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  155,10 din/lit
4 mazut "S" 64,48 din/kg

Na dan 02.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,10  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,10 din/lit
4 mazut "S" 64,79 din/kg

Na dan 21.05.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,80  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  155,80 din/lit
4 mazut "S" 64,38 din/kg

Na dan 16.05.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 154,70  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  154,70 din/lit
4 mazut "S" 63,29 din/kg

Na dan 05.05.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,30  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  155,30 din/lit
4 mazut "S" 62,96 din/kg

Na dan 29.04.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,30  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,30 din/lit
4 mazut "S" 62,95 din/kg

Na dan 23.04.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,70  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  155,70 din/lit
4 mazut "S" 62,50 din/kg

Na dan 07.04.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 154,90  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  154,90 din/lit
4 mazut "S" 62,72 din/kg

Na dan 31.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,20  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  155,20 din/lit
4 mazut "S" 62,58 din/kg

Na dan 24.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 154,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  154,40 din/lit
4 mazut "S" 62,52  din/kg

Na dan 17.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 62,89  din/kg

Na dan 12.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,90  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 63,70  din/kg

Na dan 26.02.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,60  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 64,62  din/kg

Na dan 20.02.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,10  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 63,70  din/kg

Na dan 04.02.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,30  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 64,22  din/kg

Na dan 24.01.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,00  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 63,43  din/kg

Na dan 14.01.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,50  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,40 din/lit
4 mazut "S" 63,12  din/kg

Na dan 06.01.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,50  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,40 din/lit
4 mazut "S" 63,90  din/kg

Na dan 23.12.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 152,00  din/lit
2 EURO BMB  149,90  din/lit
3  EVRO EL  151,00 din/lit
4 mazut "S" 63,71  din/kg

Na dan 17.12.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 150,90  din/lit
2 EURO BMB  149,90  din/lit
3  EVRO EL  151,00 din/lit
4 mazut "S" 63,71  din/kg

Na dan 28.11.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 152,00  din/lit
2 EURO BMB  149,90  din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut "S" 65,54  din/kg

Na dan 07.11.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 150,40  din/lit
2 EURO BMB  149,90  din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut "S" 65,80  din/kg

Na dan 01.11.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 150,90  din/lit
2 EURO BMB  149,90  din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut "S" 65,80  din/kg

Na dan 22.10.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 151,50  din/lit
2 EURO BMB  150,90  din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut "S" 64,19  din/kg

Na dan 08.10.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 150,90  din/lit
2 EURO BMB  150,90  din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut "S" 64,58  din/kg

Na dan 03.10.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 151,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  153,40 din/lit
4  mazut "S" 65,36  din/kg

Na dan 26.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 153,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  153,40 din/lit
4  mazut "S" 65,84  din/kg

Na dan 24.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 153,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  153,40 din/lit
4  mazut "S" 65,84  din/kg

Na dan 18.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,00  din/lit
2 EURO BMB  153,40  din/lit
3  EVRO EL  154,90 din/lit
4  mazut "S" 66,97  din/kg

Na dan 12.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,90  din/lit
2 EURO BMB  153,40  din/lit
3  EVRO EL  154,90 din/lit
4  mazut "S" 67,51  din/kg

Na dan 05.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,30  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  151,90 din/lit
4  mazut "S" 66,73  din/kg

Na dan 02.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 153,90  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  151,90 din/lit
4  mazut "S" 66,50  din/kg

Na dan 26.08.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 151,90  din/lit
2 EURO BMB  150,90  din/lit
3  EVRO EL  137,06 din/lit
4  mazut "S" 66,50  din/kg

Na dan 28.08.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 152,90  din/lit
2 EURO BMB  150,90  din/lit
3  EVRO EL  136,56 din/lit
4  mazut "S" 66,05  din/kg